Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 2018 ở TP.HCM

Ảnh Họ và tên Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 1 Nguyễn Thị Quyết Tâm 81 18 2
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 2 Trương Thị Ánh 86 13 2
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 3 Phạm Đức Hải 58 37 6
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 4 Trương Lâm Danh 65 32 4
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 5 Thi Thị Tuyết Nhung 62 36 3
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 6 Trương Trung Kiên 62 35 4
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 7 Nguyễn Thành Phong 74 24 3
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 8 Lê Thanh Liêm 68 29 4
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 9 Trần Vĩnh Tuyến 66 30 5
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 10 Huỳnh Cách Mạng 44 44 13
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 11 Nguyễn Thị Thu 45 38 18
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 12 Trương Văn Lắm 57 40 4
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 13 Huỳnh Văn Hạnh 46 49 6
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 14 Phan Thị Thắng 57 38 6
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 15 Phạm Thành Kiên 34 57 10
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 16 Nguyễn Phước Trung 32 56 13
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 17 Bùi Xuân Cường 38 48 15
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 18 Trần Trọng Tuấn 40 44 17
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 19 Nguyễn Toàn Thắng 54 36 11
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 20 Dương Anh Đức 40 55 6
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 21 Lê Minh Tấn 34 56 14
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 22 Nguyễn Việt Dũng 25 61 15
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 23 Lê Hồng Sơn 52 38 11
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 24 Nguyễn Tấn Bỉnh 56 41 4
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 25 Nguyễn Thanh Nhã 39 48 14
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 26 Huỳnh Thanh Nhân 43 49 9
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 27 Bùi Tá Hoàng Vũ 38 45 18
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 28 Lê Đông Phong 73 23 4
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 29 Nguyễn Long Tuyền 51 38 12
Ket qua lay phieu tin nhiem 2018 o TP.HCM hinh anh 30 Võ Văn Hoan 55 40 6

Nguồn: https://news.zing.vn/ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-2018-o-tphcm-post896121.html

® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn
Loading...